Innovációs Klub

Az Innovációs Klub szerepe

Az Innovációs Klub kívánja tömöríteni mindazokat a gondolkodókat, akik érdeklődnek és érdekeltek az innovációs folyamatokban, akik tudást szeretnének adni és kapni. A klub lehetőséget kínál a rendszeres és szervezett találkozásokra a témában tevékenykedő hallgatók, oktatók, tudósok, vállalatok, ipari szervezetek számára.

A versenyképesség növelésének elengedhetetlen feltétele, hogy a régió kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének eredményeként keletkező szellemi javak beépüljenek a gazdaság vérkeringésébe. Ezt a folyamatot segíti elő a Modern Üzleti Tudományok Főiskoláján (új nevén: Edutus Főiskola) márciusban megnyílt Technológia- és Tudástranszfer Szolgáltató Iroda, amelynek elsődleges feladata, hogy elősegítse a vállalkozások, valamint az intézmény közötti kutatási együttműködést és azt, hogy a kutatási eredményeknek gyakorlati haszna is legyen, azok produktummá, a piacon is értékesíthető termékké váljanak. Az Iroda tevékenységének fontos mozzanata a szakmai párbeszédre is lehetőséget teremtő fórum, amelyet első alkalommal 2011. május 10-én, kedden 9 órai kezdettel „Innovációs Klub Beszélgetések Sorozat” címmel szervezett meg az intézmény.

további információk: http://www.tt-iroda.edutus.hu/hu/events